fbpx

Bakalářský program Chov exotických zvířat

Zájmové chovy
https://agroden.cz/portfolio-item/25-11-chov-exotickych-zvirat-1700/
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.

Studium vychází ze širokého základu anatomie, fyziologie a genetiky zvířat a následné specializace na chov a využití zájmových a exotických zvířat. Student je připravován pro působení ve sféře zejména netradičních, resp. zájmových zvířat a zvířat chovaných v zajetí, a to ve všech směrech jejich využívání s důrazem na aplikace v mimoprodukčním využívání těchto zvířat. Během studia je možno specializovat se povinně volitelnými předměty na chov velkých, malých či cizokrajných zvířat. Absolventi oboru se mohou přihlásit do akreditovaného programu „Instruktor jezdectví“ garantovaného fakultou.
 
Možnosti uplatnění absolventů:

  • v samostatné chovatelské i podnikatelské činnosti,
  • v oblasti chovu jednotlivých druhů zájmových zvířat – chovné stanice, zoologické zahrady, chovatelské svazy,
  • v oblasti služeb a nevýrobních institucích – šlechtění zvířat, krmivářský průmysl, kontrolní zemědělské a inspekční organizace, pojišťovnictví, ochrana zvířat.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Zoologie bezobratlých, Zoologie obratlovců, Praktická anatomie zvířat, Praktická fyziologie zvířat, Základy genetiky, Základy obecné zootechniky, Etologie zvířat, Etika chovu zvířat, Výživa zvířat, Chov exotických savců, Porodnictví, Podniková ekonomika a řízení.

Přihlášení ke studiu programu Chov exotických zvířat:

V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období  od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.