fbpx

Bakalářský program Ekologické zemědělství

Zemědělství a biotechnologie
https://agroden.cz/portfolio-item/bakalarsky-program-ekologicke-zemedelstvi/
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.

Ekologické zemědělství je módním a společensky podporovaným trendem v hospodaření na půdě, neboť využívá postupy šetrnější k prostředí a snaží se o dosažení co největší harmonie s přírodou. Stále více spotřebitelů má takové životní preference a nakupuje proto bioprodukty, často přímo ze dvora svého ekozemědělce. Studium zahrnuje jak teoretické disciplíny (základy biologie, agroekologie, zemědělské chemie) tak odborné disciplíny (hospodaření na půdě, pěstování rostlin a chov zvířat v režimu ekologického zemědělství). Studenti získají všestranné vzdělání v oblasti ekologického zemědělství včetně znalostí nezbytných k řízení a provozu ekofarmy, souvisejících předpisů a marketingu bioproduktů.

Možnosti uplatnění absolventů:

  • podnikání na vlastní biofarmě,
  • samostatný technický pracovník ve větších ekologicky hospodařících podnicích,
  • obchod s bioprodukcí, zpracování bioprodukce a služby,
  • kontrolní a certifikační organizace,
  • samostatný pracovník ve vzdělávacích a poradenských organizacích v oblasti ekologického zemědělství a marketingu bioprodukce.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Principy ekologického zemědělství, Agroekologie, Pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat, Výživa rostlin v ekologickém zemědělství, Výživa zvířat v ekologickém zemědělství, Etika chovu a etologie hospodářských zvířat, Lukařství a pastvinářství, Základy podnikové ekonomiky.

Principy precizního zemědělství

Co se naučíš na Principech precizního zemědělství?

Naučíš se pracovat s geografickými informačními systémy. Seznámíš se s technikou pro dálkový průzkum a robotickými systémy pro precizní zemědělství.

Obecná zootechnika

Co se naučíš na Obecná zootechnice?

Základní a aplikovaná etologii hospodářských zvířat, etiku a welfare hospodářských zvířat, právní ochrana zvířat v ČR

Botanika

Co se naučíš na botanice?

Jak podle rostlin určit o jaké stanoviště se jedná. Proč některé rostliny rostou pouze na některých místech?

Zelinářství obecné

Co se naučíš na Obecném zelinářství?

Proč melouny nejsou ovoce, ale zelenina? Které další druhy rostlin známé i neznámé se jako zelenina pěstují. Co zelenina potřebuje ke svému zdárnému růstu a vývoji. Jak o zeleninu pečovat, aby nám dala vysoký výnos nutričně hodnotných konzumních částí?

Pěstování rostlin v EZ

Co se naučíš na Pěstování rostlin v EZ?

Poznej zdravou a udržitelnou alternativu pěstování základních polních plodin k intenzivnímu zemědělství. Roste to i bez „chemie“.

Agrometeorologie a bioklimatologie

Co se naučíš na Agrometeorologii?

Proč a jak využíváme v zemědělském výzkumu klimatické modely? Proč simulace klimatickými a růstovými modely nikdy nemohou být 100 % odrazem reality?

Výživa zvířat a nauka o krmivech

Co se naučíš na Výživě zvířat a nauce o krmivech?

Dozvíš se, jaké živiny obsahují jednotlivá krmiva. Jakými metodami tyto živiny lze stanovit v laboratoři.

Pícninářství na orné půdě

Co se naučíš na Pícninářství na orné půdě?

Naučíš se, jak na poli vyrábět kvalitní krmiva pro zvířata.

Agroekologie

Co se naučíš na Agroekologii?

Dozvíš se, čím se liší a co mají společného přirozené ekosystémy a agroekosystémy, o vzájemných vztazích organismů, významu biodiverzity, o domestikaci a systémech hospodaření na půdě.

Přihlášení ke studiu Ekologické zemědělství:

V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období  od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.