fbpx

Bakalářský program Krajinářská architektura

Krajinářská architektura
https://agroden.cz/portfolio-item/bakalarsky-program-krajinarska-architektura
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 31. srpna 2020 do 14. září 2020.

V letošním roce se otevírá možnost studia programu krajinářské architektury na České zemědělské univerzitě v Praze. Program se zde začal vyučovat už v 60. letech a je na co navazovat, nicméně nový studijní program, nazvaný již dle nového názvosloví krajinářská architektura, si bere to nejlepší z minulosti a aktuálně reaguje na současné trendy, pro výborné uplatnění absolventů a pro bezkonkurenční kvalitu jejich vzdělání v jednom z nejkrásnějších odvětví.
 
Bakalářský program zahrnuje předměty biologického základu, které jsou pro pochopení základních procesů nezbytné, a využívá v tom skvělé vědecké zázemí České zemědělské univerzity v Praze.
 
Důraz je rovněž kladen na znalost sortimentu, rostlin, základního skladebného kamene, pro jakékoliv navrhování v zahradní a krajinářské tvorbě (dendrologie, květinářství, ale i péče o dřeviny). Matematiku v předmětovém schématu nehledejte, zato studenti dostanou mnoho prostoru pro vlastní tvorbu, od kreslení, přes vizualizace po tvorbu 3D modelů.
 
Podstatnou a nenahraditelnou součástí studia je ateliérová výuka. V informačně i kreativně vydatných osmihodinových blocích, studenti zpracovávají zpravidla konkrétní úlohy pod vedením zkušených autorizovaných krajinářských architektek a architektů. Důraz je kladen na nejnovější trendy (např. hospodaření s vodou) i na osvědčená a fungující řešení.
Samozřejmostí je výuka technických, stavebních a projekčních disciplín, základů územního plánovaní a urbanismu a samozřejmě navrhování všech složek systémů zeleně od rodinné zahrady přes městské prostory, veřejné parky až po krajinu. Studium je rovněž zařazeno mezi uznaná studia České komory architektů.
 
Výjimečností studia zahradní a krajinářské tvorby na ČZU je její v ČR jedinečný kampus. Na 32 ha byly profesorem Jiřím Marečkem navrženy takové kompozice a druhy dřevin, které byly od počátku přímo určeny pro výuku krajinářské architektury, je zde 22 tematických celků včetně naprosto ojedinělého, téměř tříhektarového výukového arboreta Libosadu. Ten není jen sbírkou dřevin, ale také ukázkou jejich použití, kompozice, nových technologií i aktuálních rostlinných druhů. Takové zázemí mají jen nejšpičkovější evropské univerzity.
 
Studenti jsou podporováni v možnostech zahraničního studia, účastní se pravidelně mezinárodních workshopů, setkávají se s lídry oboru a odborníky působícími mimo univerzitu, kteří rádi do akademického světa zavítají a předávají své zkušenosti, ale také nejnovější postupy. V neposlední řadě mohou studenti rozvíjet své individuální zájmy i v jiných předmětech na ostatních fakultách ČZU, které mají umožněno studovat a samozřejmě pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
 
Podmínky pro studium a rozvíjení jedné z nejkrásnějších lidských tvůrčích disciplín zahradní a krajinářské architektury jsou výtečné. Můžeme doufat, že absolventi se připojí ke škále odborníků, tvůrců i nadšenců, kteří se budou podílet na utváření a zlepšování kvality a krásy našeho prostředí.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Akcentuje se moment reálnosti a realizovatelnosti projektů, k tomu slouží nejenom praktická výuka, ale i související disciplíny, např. sociologie, aby studenti dobře chápali, pro koho navrhují, kdo a jak bude jejich projekty využívat, aby nevyzněly planě, ale i např. právo v krajinářské architektuře, které dá jejich tvorbě zcela reálný rámec.

Zmírňovat klimatickou změnu

Zmírňovat klimatickou změnu

Zmírňování klimatických změn je důležitou součástí práce zahradně-krajinářské/ho atchitektky/a. Vědět jak na to je cennější než zlato.

Kreslit, navrhovat, designovat

Kreslit, navrhovat, designovat

Budeš mít prostor pro vlastní tvorbu, od kreslení, přes vizualizace po tvorbu 3D modelů.

Zlepšovat města a obce pro život

Zlepšovat města a obce pro život

Pomáhat krajině a přírodě

Pomáhat krajině a přírodě

Zahradní a krajinářská architektura pomáhá návratu pestrosti života do krajiny. Vrací ale také člověka krajině a krajinu člověku.

Plánovat, projektovat, komponovat

Plánovat, projektovat, komponovat

Naučíš se tvořit prostory skvělé, promyšlené, zlepšující prostředí, fungující a takové, které se budou stále proměňovat a stárnout do krásy.

Tvořit krásné zahrady a parky

Tvořit krásné zahrady a parky

Studovat stromy a rostliny

Studovat stromy a rostliny

Dozvíš se jaké mají stromy vlastnosti a zvláštnosti, jak fungují, jak chladí města, jak komunikují, jak se uzdravují i léčí, a jak se o ně starat a ještě mnohem víc…

Rýsovat, realizovat a pečovat

Rýsovat, realizovat a pečovat

Poznáš i praktickou stránku navrhování tak, aby tvoje nápady byly nejen působivé, ale také realizovatelné a udržitelné.

Naučit se používat sortiment pro zahrady a parky

Naučit se používat sortiment pro zahrady a parky

Umění správného výběru a kombinování druhů je nejvýznamnější dovedností oboru. Naučíšli se s tímto bohatstvím dovedně pracovat nebudes nikdy litovat.

Přihlášení ke studiu Krajinářské architektury:.

 
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období  od 31. srpna 2020 do 14. září 2020.
 
Přijímací řízení proběhne 17. září 2020 od 9:00
 
Náplň přijímacího řízení:

  1. Talentová zkouška se skládá z technické kresby  (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru) a kresby kompozice v plenéru. Vše prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče a ústního pohovoru.
  2. Portfolio musí obsahovat minimálně 15, maximálně 20 ukázek vlastní tvorby (například kresba tužkou, uhlem, perokresba, malba akvarelem, lavírovaná kresba, koláž, grafika,…). Portfolio musí být zaměřeno na tato témata: Venkovská krajina s alejí a historickým architektonickým prvkem (např. boží muka, kaplička, můstek apod.) | Pohled do zahrady rodinného domu s architektonickým prvkem (s terasou, jezírkem, altánem) | Detail parku ve městském prostředí s vodním prvkem, stromy a dalším vegetačním doprovodem. Do portfolia nepatří ruční práce a fotografie. Portfolio musí být provedeno ve formátu A3 v podobě originálů v deskách.

 
Rozhodnuti o přijetí obdrží uchazeči  do 20. září 2020
Zápis přijatých uchazečů proběhne 21. září 2020
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze.