fbpx

Bakalářský program Pěstování rostlin

Zemědělství a biotechnologie
https://agroden.cz/portfolio-item/bakalarsky-program-pestovani-rostlin/
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.

Zemědělství je hodně opomíjený obor lidské činnosti, který nás provází od pravěku a bude provázet i v budoucnu. Je to obor krásný se spoustou možností a příležitostí. V rámci studijního programu PLANTAB se seznámíte nejenom se základy pěstování rostlin, ale také s prací s moderní technikou, systémy, které jsou šetrné ke krajině. Budete mít možnost v rámci svých závěrečných prací či grantových projektů vynalézat a prozkoumávat. Práce s živými organismy, rostlinami, je inspirující a nové podněty neustále přicházejí. Poznáte možnosti, jak se rostliny brání vůči stresům, jak jim v tomto boji můžeme pomoci. Jak vybrat vhodnou technologii pěstování, jak využít a zpeněžit získané produkty. Dozvíš se jakými mechanismy se rostliny brání stresu, jak je lze uplatnit v praxi. Proč jsou rostlinné produkty pro nás tak významné? Vyzkoušíš si práci agronoma nejenom v kanceláři, ale také v terénu. Dozvíš se základní informace o půdě, vodě a jejich významu v agroekosystému. Seznámíš se s moderními přístrojovými metodami nejenom v laboratoři, ale i v terénu používanými při určování zdravotního stavu rostlin, chemického složení hnojiv, pesticidů, ale také konečného produktu.

Představení studia

Studium vychází ze širšího teoretického základu předmětů absolvovaných v prvním ročníku a postupně se rozšiřuje o odborné předměty např. genetiku, biochemii, rostlinnou fyziologii, výživu a ochranu rostlin. Na ně navazují předměty (Pěstování rostlin, Jakost a zpracování rostlinných produktů, Mechanizace rostlinné výroby a předměty ekonomické). Absolvent získá předpoklady pro další studium v magisterském stupni.

Možnosti uplatnění absolventů:

  • specialisté na úseku pěstování rostlin a rostlinné produkce,
  • v  řídících funkcích v zemědělském provozu,
  • ve službách a obchodních firmách zaměřených na zemědělství,
  • v nákupních a obchodních organizacích s rostlinnými produkty,
  • v poradenství pro zemědělské provozy.

 
Profilové discipliny:
Botanika, Fyziologie rostlin, Biochemie, Pedologie, Zemědělská mikrobiologie, Pěstování rostlin, Principy výživy rostlin, Ochrana rostlin, Jakost a zpracování rostlinných produktů, Podniková ekonomika a řízení.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Botanika, Zoologie, Agroekologie, Pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat, Mechanizace zemědělské výroby, Základy hodnocení kvality potravin rostlinného i živočišného původu, Politika rozvoje venkova v EU, Základy podnikové ekonomiky

Co se v průběhu studia naučíš?

Proč jsou rostlinné produkty pro nás tak významné?

Co se v průběhu studia naučíš?

Jak se rostliny brání stresu, jak lze toto uplatnit v praxi.

Co se v průběhu studia naučíš?

Metody určující zdravotní stav rostlin.

Co se v průběhu studia naučíš?

Jaké je chemického složení hnojiv, pesticidů, ale také konečného produktu?

Přihlášení ke studiu programu Pěstování rostlin:

V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období  od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.