fbpx

Bakalářský program Zahradnictví

Zahradnictví
https://agroden.cz/portfolio-item/bakalarsky-program-zahradnictvi/
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.

Během studia získává student základy teoretických předmětů, zejména botaniky, agrochemie, agrotechniky, výživy a hnojení zahradních plodin a zároveň široký přehled o všech zahradnických odvětvích, tržní realizaci zahradnických produktů. Studium je zaměřeno na praktické zvládnutí všech specializací zahradnické výroby a získání odborných dovedností, zejména během seminářů, cvičení a praktické výuky.
 
Možnosti uplatnění absolventů:

  • v řídících a odborných funkcích v zahradnickém provozu,
  • na manažerských pozicích v poradenských a specializovaných službách,
  • ve specializovaných institucích – šlechtění zahradních rostlin, semenářství,
  • na odborných funkcích v kontrolních a inspekčních organizacích,
  • v technických službách v oblasti státní správy a obecních samospráv,
  • ve specializovaných funkcích v zahradnickém výzkumu a školství.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Botanika, Ovocnictví, Zelinářství, Květinářství, Dendrologie, Výživa a hnojení zahradních plodin, Ochrana zahradních plodin, Šlechtění a semenářství, Zakládání a údržba zeleně, Podniková ekonomika a řízení.

Přihlášení ke studiu programu Zahradnictví:

V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období  od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.