fbpx

Bakalářský program Faremní hospodaření

Zemědělství a biotechnologie
https://agroden.cz/portfolio-item/faremni-hopodareni/
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 25. června 2020 do 31. srpna 2020.

Hospodaření na rodinných farmách je tradiční, celosvětově nejrozšířenější a dlouhodobě udržitelnou formou hospodaření na půdě. Spojuje v sobě rodinnou tradici, péči o majetek a půdní úrodnost, a zejména pevnou sociální i ekonomickou vazbu na místo, které dávají předpoklad pro zdravý rozvoj venkovských komunit, udržitelné využívání přírodních zdrojů a tvorbu kulturní krajiny. Dobrý hospodář musí kromě silné osobní motivace disponovat jak teoretickými znalostmi potřebnými pro pochopení přírodních zákonitostí, tak i odbornými znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro zajištění konkurenceschopnosti podniku. V průběhu studia student tyto znalosti a dovednosti získá dobře volenou kombinací předmětů a praktickou výukou se zapojením odborníků z praxe.

Možnosti uplatnění absolventů:

  • zemědělské podnikání na vlastní farmě,
  • samostatný technik-specialista spravující zemědělský majetek,
  • technické pozice ve větších zemědělských podnicích,
  • odborný pracovník ve sféře poradenství a služeb pro zemědělské podniky,
  • referent či technik v profesních organizacích a svazech.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Botanika, Zoologie, Agroekologie, Pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat, Mechanizace zemědělské výroby, Základy hodnocení kvality potravin rostlinného i živočišného původu, Politika rozvoje venkova v EU, Základy podnikové ekonomiky

Botanika

Co se naučíš na botanice?

Jak podle rostlin určit o jaké stanoviště se jedná. Proč některé rostliny rostou pouze na některých místech?

Agrometeorologie a bioklimatologie

Co se naučíš na Agrometeorologii?

Proč a jak využíváme v zemědělském výzkumu klimatické modely? Proč simulace klimatickými a růstovými modely nikdy nemohou být 100 % odrazem reality?

Etika chovu a etologie hospodářských zvířat

Co se naučíš na etice chovu a etologii hospodářských zvířat?

Základní a aplikovaná etologii hospodářských zvířat, etiku a welfare hospodářských zvířat, právní ochrana zvířat v ČR

Výživa zvířat a nauka o krmivech

Co se naučíš na výživě zvířat ?

Dozvíš se, jaké živiny obsahují jednotlivá krmiva. Jakými metodami tyto živiny lze stanovit v laboratoři.

Chov zvířat

Co se naučíš na chovu zvířat?

Zjistíš, jak správně chovat hospodářská zvířata ve vztahu k prostředí a s ohledem na jejich pohodlí a životní potřeby.

Agroekologie

Co se naučíš na Agroekologii?

Dozvíš se, čím se liší a co mají společného přirozené ekosystémy a agroekosystémy, o vzájemných vztazích organismů, významu biodiverzity, o domestikaci a systémech hospodaření na půdě.

Obecná produkce rostlinná

Co se naučíš na Obecné produkci rostlinné ?

Seznámíš se se základy hospodaření na půdě v souladu s přírodními podmínkami, zásadami střídání plodin v osevních postupech, základy zpracování půdy a regulace plevelů.

Principy výživy rostlin

Co se naučíš na Principech výživy rostlin?

I rostlina potřebuje jíst. Vysvětlíme Vám, jak to dělá.

Zelinářství obecné

Co se naučíš na Obecném zelinářství?

Proč melouny nejsou ovoce, ale zelenina? Které další druhy rostlin známé i neznámé se jako zelenina pěstují. Co zelenina potřebuje ke svému zdárnému růstu a vývoji. Jak o zeleninu pečovat, aby nám dala vysoký výnos nutričně hodnotných konzumních částí?

Přihlášení ke studiu Faremní hospodaření:

V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 25. června 2020 do 31. srpna 2020.
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.