fbpx

Bakalářský program Rostlinná produkce

Zemědělství a biotechnologie
https://agroden.cz/portfolio-item/rostlinna-produkce/
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.

Studium vychází z obecných základů zemědělské biologie, na které navazují aplikované základní zemědělské discipliny, např. hnojení zemědělských plodin, ochrana rostlin a šlechtění rostlin. Na znalosti z těchto předmětů navazuje výuka pěstebních technologií, ve kterých jsou prezentovány moderní způsoby pěstování základních i speciálních zemědělských plodin, současně je položen důraz na kvalitu zemědělské produkce a pěstování plodin ve vztahu k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Studenti získávají všestrannou odbornou přípravu doplněnou o nezbytné ekonomické a právní znalosti pro provozní činnost v rostlinné výrobě.
 
Možnosti uplatnění absolventů:

  • profesní specialisté v pěstování plodin,
  • v řídících a odborných funkcích na farmách s rostlinnou produkcí,
  • ve vedení soukromých farem zaměřených na rostlinnou produkci,
  • na manažerských pozicích v poradenských a specializovaných službách,
  • na středních odborných funkcích v kontrolních a inspekčních organizacích,
  • ve zpracovatelském průmyslu.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Základní agrotechnika, Ochrana polních plodin – choroby a škůdci, Výživa rostlin a hnojení polních plodin, Pícninářství na orné půdě, Lukařství a pastvinářství, Pěstování polních plodin, Speciální polní plodiny, Rostliny aromatické, léčivé a kořeninové, Šlechtění a semenářství, Jakost a zpracování rostlinných produktů, Mechanizace zemědělské výroby, Podniková ekonomika a řízení.

Agroekologie

Co se naučíš na Agroekologii?

Dozvíš se, čím se liší a co mají společného přirozené ekosystémy a agroekosystémy, o vzájemných vztazích organismů, významu biodiverzity, o domestikaci a systémech hospodaření na půdě.

Agrometeorologie a bioklimatologie

Co se naučíš na Agrometeorologii?

Proč a jak využíváme v zemědělském výzkumu klimatické modely? Proč simulace klimatickými a růstovými modely nikdy nemohou být 100 % odrazem reality?

Pícninářství a pastvinářství

Co se naučíš na Pícninářství a pastvinářství ?

Naučíš se, jak poznat kvalitní louku pro krmení zvířat a jak o ni správně pečovat.

Početní metody

Co se naučíš na Početních metodách?

Naučíš se přesně popsat a kvantifikovat přírodní jevy, se kterými se seznámíš v ostatních předmětech.

Botanika

Co se naučíš na botanice?

Jak podle rostlin určit o jaké stanoviště se jedná. Proč některé rostliny rostou pouze na některých místech?

Biochemie rostlin

Co se naučíš na Biochemii rostlin?

Zjistíš, že rostliny se uvnitř chovají jako jedna velká továrna na chemické látky, kde všechno se vším souvisí a vše funguje, jak dobře promazaný stroj.

Obecná produkce rostlinná

Co se naučíš na Obecné produkci rostlinné ?

Seznámíš se se základy hospodaření na půdě v souladu s přírodními podmínkami, zásadami střídání plodin v osevních postupech, základy zpracování půdy a regulace plevelů.

Zelinářství obecné

Co se naučíš na Obecném zelinářství?

Proč melouny nejsou ovoce, ale zelenina? Které další druhy rostlin známé i neznámé se jako zelenina pěstují. Co zelenina potřebuje ke svému zdárnému růstu a vývoji. Jak o zeleninu pečovat, aby nám dala vysoký výnos nutričně hodnotných konzumních částí?

Principy výživy rostlin

Co se naučíš na Principech výživy rostlin?

I rostlina potřebuje jíst. Vysvětlíme Vám, jak to dělá.

Přihlášení ke studiu Rostlinná produkce:

V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období  od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.