Shrnující přednáška

Přednáška představující záběr studia na FAPPZ a studentské možnosti.

Místo konání: Posluchárna AII

Časy přednášek:

  •  9:00
  • 11:00
  • 13:00