Zájmové chovy

Bakalářské studium

  • Akvakultura a péče o vodní ekosystémy
  • Speciální chovy
  • Kynologie
  • Chov koní

Magisterské studium

Rezervace

Typ lístku Počet míst
Pátek 09:30 se zaměřením na chov koní
Prohlídka trvá přibližně 1 hodinu
Pátek 09:30 se zaměřením na kynologii
Prohlídka trvá přibližně 1 hodinu
Pátek 10:30 se zaměřením na akvakulturu
Prohlídka trvá přibližně 1 hodinu
Pátek 11:30 se zaměřením na chov koní
Prohlídka trvá přibližně 1 hodinu
Pátek 11:30 se zaměřením na speciální chovy
Prohlídka trvá přibližně 1 hodinu
Pátek 12:30 se zaměřením na kynologii
Pátek 13:30 zaměřením na speciální chovy
Prohlídka trvá přibližně 1 hodinu