Život na fakultě – očima studenta

Současní studenti Vás provedou prostory fakult, kde v průběhu studia tráví nejvíce času.

Nahlédnete do:

  • Poslucháren,
  • učeben,
  • místnosti studentského spolku,
  • kolejí,
  • Menzy

Rezervace

Typ lístku Počet míst
Pátek 09:30
Pátek 10:30
Pátek 12:00
Pátek 13:00