fbpx

Na Den otevřených dveří v pátek 18. března si pro Vás Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů připravila řadu prohlídkových tras. Kromě prohlídky naší fakulty chystáme trasy zaměřené na konkrétní studijní programy a zabere zhruba 60 minut. Po celý den pro Vás bude také otevřené naše studijní oddělení. Setkejte se se současnými studenty, budoucími pedagogy a poznejte fakultu v celé své kráse.

Pozor! Kapacita prohlídek je omezena, proto je nutné se na každou z prohlídkových tras dopředu registrovat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás! 

AGRODEN

Dopolední program

Místnost

AI

AII

9:05

Úvodní slovo

Úvodní slovo

9:15

Akvakultura a péče o vodní ekosystémy

Rostlinná produkce a Pěstování rostlin

9:30

Chov koní

Zemědělství a rozvoj venkova (3v1)

9:45

Chov exotických zvířat

Zahradnictví

10:00

pauza

10:15

Kynologie

Krajinářská architektura

10:30

Chov hospodářských zvířat

Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů

10:45

Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty

Výživa a potraviny

11:00

Veterinární asistent

Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů

11:15

pauza

* Představení studijního programu trvá 15 minut. 

oDpolední program

(Registrace na prohlídky)

Akvakultura a péče o vodní ekosystémy

11:30

Chov hospodářských zvířat

11:30

14:30

Chov exotických zvířat

12:30

13:30

Chov koní

11:30

Krajinářská architektura

12:30

14:30

Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů

12:30

14:30

Kynologie

11:30

13:30

Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

13:30

Pěstování rostlin

12:30

Rostlinná produkce

13:30

Veterinární asistent

12:30

14:30

Výživa a potraviny

11:30

13:30

Zahradnictví

13:30

Zemědělství a rozvoj venkova (3v1)

12:30

Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty

11:30

14:30

Žádný dotaz není špatný 
moje-agro.cz/team

Podmínky pro vstup do budov ČZU v rámci Dne otevřených dveří

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Všechny osoby ve vnitřních prostorech ČZU mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Dále bude při vstupu kontrolována bezinfekčnost, bude tedy nutné prokázat se:

  • potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
  • národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní;
  • potvrzením poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 ne starší než 72 hodin, avšak pouze u osoby do dovršení 18 let věku, nebo osoby, která doloží, že se nemůže podrobit očkování proti onemocnění COVID-19 pro kontraindikaci, osoby očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů. V případě dvoudávkového schématu nebyla podána druhá dávka a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.

Aktuální informace na https://aktualne.czu.cz/cs