fbpx

Bakalářský program Chov koní

Zájmové chovy
https://agroden.cz/portfolio-item/bakalarsky-program-chov-koni/
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.

Absolvent chápe v globálním kontextu moderní trendy v chovu vodních organismů a interakce těchto organismů s okolím v rámci sladkovodního i mořského prostředí. Je schopen zavádět a realizovat nové odchovné postupy. Získané znalosti mu dále umožní působit jako specialista na chovy okrasných živočichů, kde se může uplatnit v oblasti designu a realizace okrasných vodních nádrží. Absolvent je schopen získávat a uplatňovat behaviorální informace v produkčních chovech. Mezi znalosti a dovednosti absolventa patří rovněž schopnost rozeznat poruchy zdravotního stavu vodních živočichů a je schopen ve spolupráci s veterinárním lékařem uplatnit léčebná opatření. Vědomosti studentů v oblasti akvakultury a péče o vodní ekosystémy jsou dále rozšířeny o znalosti ekonomického a zemědělského okruhu a umožňují absolventům integrovat chov vodních živočichu v rámci celého agrokomplexu.
Možnosti uplatnění absolventů:

  • ve všech oblastech chovu koní a jejich využití,
  • v poradenských a specializovaných službách, v obchodních organizacích,
  • v oblasti služeb a nevýrobních organizacích – šlechtění zvířat, krmivářský průmysl, kontrolní zemědělské a inspekční organizace,
  • ve správních orgánech, ochraně zvířat,
  • ve sportovních organizacích a zájmových klubech.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Zoologie, Praktická anatomie zvířat, Praktická fyziologie zvířat, Základy obecné zootechniky, Etologie koní, Chov koní, Technika chovu koní, Výcvik koně a jezdce, Jezdecký sport, Základy genetiky, Zájmové využití koní, Dostihový sport, Péče o pohybový aparát, Biotechnika reprodukce koní, Zoohygiena a prevence chorob koní, Podniková ekonomika a řízení.

Přihlášení ke studiu programu Chov koní:

V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období  od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.