Studijní oddělení

Po celý den otevřených dveří bude pro zájemce o studium možnost v Malé zasedací místnosti v přízemí (A22) od studijních referentek získat informace o studiu, informační letáky, brožury, popřípadě zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám.